Nebojte se Jana Saudka

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Kultura, Vydáno dne: 23. 10. 2005

V Praze již několik týdnů probíhá velice zajímavá výstava fotografií jednoho z kontroverzních českých fotografů - Jana Saudka. K jubilejnímu výročí Janových narozenin ji uspořádala společnost Sáry Saudkové - Saudek.com.Jako dárek k fotografovým sedmdesátým narozeninám uspořádala Sára Saudková výstavu jeho nejlepších fotografií s více než výmluvným názvem "The Best of Jan Saudek". Snad tímto názvem chtěla akcentovat skutečnost, že světově proslulý fotograf je paradoxně daleko více uznáván za hranicemi, než u nás. Vystavoval v USA, v Austrálii, v západní i severní Evropě, jeho nejrozsáhlejší sbírka fotografií je v domě George Eastmana v Rochesteru. V Čechách dle svých slov, vystavovat nechce.

Přesto však jeho výstava již v prvních týdnech budí neobvyklý zájem a malá galerie v domě U Bílehé jednorožce na Staroměstském náměstí č. 15 i přes vyšší vstupné doslova praská ve švech. Kromě českých návštěvníků zde potkáte také velký podíl cizinců. Při vstupu si v přeplněném foyer můžete zakoupit reprodukce některých z vystavovaných fotografií, pohledy či monografie.
Samotná výstava je rozmístěna v několika místnostech a čítá okolo 150 fotografií. Kromě všudypřítomné fotografie aktu zde naleznete několik fotografických sérií, které tvoří asi nejzajímavější část výstavy. Dvojice i trojice fotografií osob nebo míst, které byly pořízeny v rozmezí několika (často i desítek) let mají neobyčejné kouzlo a velkou vnitřní dynamiku. Účinek je mnohdy umocněn použitím erotického či sociálního motivu nebo napětím mezi odporností a krásou.
Výtvarností vynikají fotografické série "hrací karty" nebo fotografie s ateliérovým zátiším s oknem a mnoha různými motivy. Také poslední Saudkova tvorba z prostředí orientu využívá výtvarných prvků.
Fotografova posedlost tělem zachází na některých fotografiích tak daleko, že může vyvolat v určité skupině návštěvníků i smíšené pocity. Je třeba si uvědomit, že cílem některých fotografií je provokovat.
Dívka kterou jsem měl rád - takto nazval svoji fotku dívčího těla se znetvořenou končetinou. Tak silný kontrast ve spojení s fotografickou dokonalostí vyvolá emoce v každém...

Retrospektivní výstavu více než 150 fotografií, z nichž velká část nebyla dosud publikována lze navštvívit až do 31. března 2006 a to denně od 10 do 20 hodin.